Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Nieuwsbericht

Agenda welstandscommissie

woensdag 22 januari

Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet ook worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. De toetsende instantie is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie).

Op maandag 27 januari 2020 om 9.00 uur is de vergadering van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in het gemeentehuis, Harlingerweg 18 in Franeker. Heeft u vragen over de agenda, neem dan contact op met de gemeente.

Agenda

Noordeinde 2 in St.-Jacobiparochie    

Het bouwen van een woning.

Zweinserweg 8 in Peins    

Het bouwen van een bedrijfsloods.

De Roede 12  te Franeker (naast nummer 14)    

Het bouwen van een loods.

Eise Eisingastraat 1 in Franeker    

Het renoveren van het dak van een pand.

Tuinen 53 in Franeker    

Het verlengen van een kapconstructie.

Bitgumerdyk 24 in Marsum

Het uitbreiden van de eerste verdiepingsvloer van een woning.

Leeuwarderweg 17 in Franeker    

Het plaatsen van zonnepanelen.

Thomas de Grootstraat 16 in Franeker    

Het realiseren van een dakterras op een aanbouw.

Dyksterbuorren 16 in Menaam  

Het vestigen van een woonzorgcomplex.

Molestrjitte naast 28 te Berltsum    

Het bouwen van twee twee-onder-een-kap woningen.

Greate Buorren 7 in Wjelsryp    

Het vergroten van de aanbouw en het wijzigen van de voorgevel van de aanbouw.

Fuormanderij naast nummer 18 (kavel 8 en 9)  te Bitgummole    

Het bouwen van een vrijstaande woning.

Van Harenstraat 37 in St.-Annaparochie    

Het realiseren van een appartement.

Aesterfaart 1 in Franeker    

Het bouwen van een woning.

Kerkstraat 10 in Peins    

Het bouwen van een woning.

Dorpsstraat 28 in Schalsum  

Het vervangen van een garage door een paardentrailerstalling.

Zevenhuisterweg 1 in Ried    

Het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van een gevel.

Uw Reactie