Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

Agenda welstandscommissie

woensdag 13 november

Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet ook worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. De toetsende instantie is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie).

Op maandag 18 november 2019 om 9.00 uur is de vergadering van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in het gemeentehuis, Harlingerweg 18 in Franeker.

Agenda

1. V-20190363 Mr G G v Prinstererln 16 te Franeker

Omschrijving: Het onderhoud en verduurzaming van een monument en het bouwen van een berging
Tijd: 09.00 uur 

2. V-20190385 Schuringaweg 5 te Nij Altoenae

Omschrijving: Het slopen en herbouwen van de bestaande schuur en het dak van de bijkeuken
Tijd: 09.20 uur

3. V-20190399  Fjildleane 5 te Minnertsga

Omschrijving: Het slopen van woningen en het bouwen vijf kleine sociale huurwoningen
Tijd: 09.40 uur

4. VO-20190166 Hemmemastrjitte 9  t/m 19 in Bitgum

Omschrijving: het slopen van 6 en het herbouwen van 5 woningen
Tijd: 10.00 uur

5. VO-20190159 Kleasterdyk 33 te Winsum

Omschrijving: Het verbouwen van een winkelpand tot twee appartementen
Tijd: 10.20 uur

6. VO-20190154 Hermanawei 70 te Minnertsga

Omschrijving: Het realiseren van een woning met bedrijfsruimte
Tijd: 10.40 uur

7. V-20190409  Haven 7 te Marsum

Omschrijving: Het verbouwen van de aanbouw
Tijd: 11.00 uur

8. VO-20190153 Peinserweg 1 in Ried

Omschrijving: het slopen van oude en bouwen van nieuwe schuren
Tijd: nog niet bekend

9. V-20190394 G A Wumkesstrjitte 6 te Franeker

Omschrijving: Het plaatsen van een dakkapel
Tijd: nog niet bekend  

10. V-20190370 Menamerdyk 53 te Bitgummole

Omschrijving: het plaatsen van een mast ten behoeve van het mobiele netwerk
Tijd: nog niet bekend

11. V-20190371 Swaerderwei 35 te Tzummarum

Omschrijving: Het uitbreiden van een loods
Tijd: nog niet bekend  

Uw Reactie