DOM geeft extra kracht aan dorpen

maandag 27 december

Donderdag 23 december heeft de gemeenteraad besloten aan te sluiten bij het provinciale DOM-project. De gemeente steekt de komende drie jaar 87.500 euro in het project, Provincie Fryslân 112.500 euro. DOM staat voor Dorps Ontwikkelings Methode; een groep dorpsbewoners gaat samen met de gemeente, provincie én een (D)OM-denker aan de slag om de leefbaarheid in het dorp te stimuleren. Vijf dorpen en gebieden uit Waadhoeke gaan ermee experimenteren.

Dorpen- en wijkenbeleid

De afgelopen vier jaar heeft Waadhoeke veel geïnvesteerd in een goede relatie met dorps- en wijkbelangen. Door onder andere de inzet van dorpen- en wijkencoördinatoren, het voeren van maatwerkgesprekken, en het organiseren van dorpsschouwen en dorpen- en wijkenconferenties. Hierdoor, en door financiële bijdragen uit de dorpen en wijkenregeling, zijn al veel mooie projecten gerealiseerd. Hier gaat de gemeente onverminderd mee door.

Aansluiten bij DOM-project

Door aan te sluiten bij het provinciale DOM-project hoopt de gemeente de dorpen en wijken in Waadhoeke meer te versterken. In een DOM-project gaat een groep inwoners heel gericht met één of meerdere projecten aan de gang. De DOM’s worden daarbij geholpen met procesgeld en de ondersteuning van een (D)OM-denker. Die (D)OM-denker is een belangrijk onderdeel van de DOM-werkwijze. Hij of zij is een onafhankelijke verbinder, die de processen tussen dorp en gemeente, binnen de gemeente en binnen het dorp soepeler laat verlopen. Aansluiten bij de DOM-werkwijze betekent ook dat er subsidies van andere overheden mogelijk worden, zoals van het Rijk of Europa.

Vijf verschillende initiatieven

In Waadhoeke staan er vijf dorpen en regio’s in de startblokken om met de DOM-werkwijze aan de slag te gaan. Het gaat om Wjelsryp, Tzum, Ried, de dorpen van de Bildtdijken en de samenwerkende dorpen Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Tzummarum, Minnertsga en Wijnaldum. Wethouder Nel Haarsma: “Wy binne tige bliid mei ús warbere doarpen en wiken, en wy tinke dat wy mei it DOM-projekt mei inoar moaie dingen realisearje kinne.”