Een zichtbaar en beleefbaar Waddengebied

woensdag 2 juni

Dinsdag 1 juni stelde het college van Burgemeester en Wethouders (van gemeente Waadhoeke) €10.000 beschikbaar aan Sense of Place. Dit bedrag is bedoeld voor culturele landschapsprojecten in onze gemeente. In dit bericht een korte update wat er allemaal gebeurt in en rondom het Waddengebied in gemeente Waadhoeke.

Sense of Place

Het UNESCO werelderfgoed Waddengebied is een bijzonder stuk gebied in onze gemeente. Sense of Place bedenkt en maakt projecten op het gebied van culturele landschapsontwikkelingen. Hiermee laat zij een breed publiek de unieke waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie zien.

Gemeente Waadhoeke is al een lange tijd in gesprek met Sense of Place en de andere Friese Waddenkustgemeenten. Ze spreken samen over het verder ontwikkelen en onderzoeken van projecten die aansluiten bij de beleving van het Wad. Zo staat er komende jaren onder andere een lint van culturele landschapsprojecten op de planning. Dat lint loopt van Den Helder tot en met de Dollard: op het vaste land en op de eilanden.

Samenwerking gemeente Waadhoeke en Sense of Place

Met het bedrag dat gemeente Waadhoeke beschikbaar stelt, gaan Sense of Place en de gemeente samen met bewoners en belanghebbenden onderzoeken welke nieuwe projecten in het kustgebied geschikt zijn. Het zullen projecten worden met als doel: ons prachtige UNESCO werelderfgoed Waddengebied beter zichtbaar en beleefbaar maken.

Daarvan kunnen bewoners en ondernemers nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk profiteren van de positieve effecten van recreatie en toerisme.

Welke projecten zijn er al?

Kent u de twee themaroutes in onze gemeente al? Dat zijn:

  • de foto- en verhalenroute ‘Bildtstar en Eigenheimers’. Deze route loopt langs de Waddenkust, voorbij reusachtige portretfoto's van aardappelboeren midden in het landschap en
  • daarnaast de fiets- en autoroute ‘Gemalen Verhalen’. Deelnemers worden meegenomen op ontdekkingsreis langs Friese waterwerken. Gemalen Verhalen is een van de laatste projecten waar Sense of Place-oprichter, Joop Mulder, voor zijn onverwachte overlijden, aan gewerkt heeft. Joop vond het belangrijk om de onzichtbare helden van ons land de aandacht te geven die ze verdienen.

Een plek voor het getijdenkunstwerk ‘De Streken’

Voor dit project van kunstenaar Marc van Vliet werd een vaste locatie gezocht. Het buitendijkse gebied van Westhoek was mogelijk een van de geschikte locaties. In oktober 2019 werd daarom een informatieavond georganiseerd voor bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden. Het vinden van een geschikte locatie kost tijd. Door het onverwachts overlijden van Joop Mulder (Sense of Place en Oerol initiatiefnemer), kwam het plan in een stroomversnelling terecht.

De wens van Oerol om een blijvende herinnering aan Joop op Terschelling te realiseren, sloot mooi aan bij het vinden van een permanente plek voor het kunstwerk. Hiermee gaat het kunstwerk definitief niet naar Westhoek. Wel is de gemeente met Sense of Place in gesprek over een herinneringsmonument voor Joop Mulder aan de andere kant van het water, in de vorm van een bankje, op een locatie in gemeente Waadhoeke.

Meer informatie

Lees over lopende projecten en bekijk meer achtergrondinformatie op de website van Sence of Place.