Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

Enquête: Hoe woont u het liefst in Waadhoeke?

dinsdag 23 juli

Woont u in Waadhoeke? Dan vraagt de gemeente u een bijdrage te leveren aan de woonvisie. Via deze online vragenlijst kunt u uw dorp of wijk op de kaart zetten. Vul de vragenlijst in vóór 23 september.

Woonvisie is voor de toekomst

De gemeente Waadhoeke stelt een nieuwe woonvisie op. De woonvisie beschrijft de ambities voor het wonen in Waadhoeke in de toekomst. Met dat document kan de gemeente in gesprek met dorpen en wijken over nieuwe plannen voor de toekomst. Op basis van de woonvisie kan de gemeente ook afspraken maken met provincie, woningcorporaties en huurdersorganisaties.

Woningmarktanalyse

Als voorbereiding op de woonvisie, liet de gemeente eerst de woningmarkt in Waadhoeke analyseren. Daarin is per dorp en wijk onderzocht of het inwonertal gaat groeien of krimpen en wat kansen geeft in het dorp.

Geef uw mening!

Nu wil de gemeente graag ook informatie van haar inwoners over wonen in Waadhoeke. Alle geïnteresseerden kunnen de vragenlijst invullen. Daarnaast kunt u plekken in uw dorp of wijk aanwijzen op een kaartje en aangeven waar kansen liggen of waar juist iets moet gebeuren. We zijn erg benieuwd naar uw reactie. Dus vul de online vragenlijst in en laat weten wat voor u belangrijk is aan wonen in Waadhoeke.

Uw Reactie