Extra energietoeslag voor lagere inkomens

dinsdag 14 december

De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om mensen met een laag inkomen een bijdrage te geven in de hoge energiekosten. Deze bijdrage wordt via de gemeente verstrekt.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de gemeente dit gaat uitvoeren

Zodra dat wel duidelijk is, zullen we dat laten weten. Houd daarom de gemeentepagina, website of onze sociale media in de gaten.