Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

Gemeente Waadhoeke bezig met nota toerisme

vrijdag 15 maart

Donderdagavond 14 maart stelde de gemeenteraad de startnotitie toerisme vast. De gemeente gaat nu eerst onderzoek doen. Daarna houden we inspraakbijeenkomsten voor ondernemers in de sector en andere geïnteresseerden.

Stevige ambities recreatie en toerisme

De gemeente wil dat de recreatieve en toeristische sector groeit in Noordwest-Friesland. Het doel van dit beleid is dan ook meer bezoekers te verwelkomen die komen genieten van onze prachtige gemeente. Door hun bestedingen versterken zij de lokale economie. Wethouder Caroline de Pee: “Onze gemeente Waadhoeke heeft zoveel te bieden. Dat mag nog wel meer bekend worden.”

Start van de inspraak

Het vaststellen van de startnotitie is de eerste stap naar nieuw beleid. Om een goed beeld te krijgen van de sector en kansen voor de toekomst, vindt er de komende tijd onderzoek plaats. We inventariseren onder andere het recreatieve en toeristische aanbod en het aantal overnachtingen. Als we dat gedaan hebben, kijken we wat de sterke punten en verbeterpunten voor Waadhoeke zijn. De uitkomsten worden gebruikt voor de inspraakbijeenkomsten.

Digitale nieuwsbrief

De gemeente houdt graag alle geïnteresseerden op de hoogte. Daarvoor verstuurt de gemeente vanaf april geregeld een digitale nieuwsbrief. Wanneer u op de hoogte wilt blijven of mee wilt praten, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. U stuurt daarvoor een mail naar info@waadhoeke.nl onder vermelding van Recreatie- en toerismebeleid.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Karin IJsbrandy van de gemeente Waadhoeke.

E-mail: k.ijsbrandy@waadhoeke.nl
Telefoon: 0517- 380 343

Uw Reactie