Inkijken plan Vliegbasis Leeuwarden

woensdag 19 mei

Veiligheidsregio Fryslân zal het rampbestrijdigingsplan voor de vliegbasis Leeuwarden aanpassen. Dit plan is aangepast om te voldoen aan de nieuwste wetten en regels.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de Veiligheidsregio.

Ook kunt u het concept rampbestrijdingsplan inzien via de website van de Overheid of via de pagina bekendmakingen op de website van Veiligheidsregio Fryslân