Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Nieuwsbericht

Kerstboom opruimen?

maandag 6 januari

Rond de jaarwisseling is het weer tijd om de kerstboom af te tuigen en weg te doen. Lees hier wat je kan doen met je oude kerstboom.

Meerdere wijkverenigingen en dorpsbelangen verzamelen dit jaar de kerstbomen 

Je wordt hierover geïnformeerd door de vereniging bij jou in de buurt. De verenigingen die kerstbomen gaan inzamelen zijn:

 • Dorpsbelang Ouwe Syl 
 • Dorpsbelang Oosterbierum
 • Wijkraad Professorenwijk
 • Dorpsbelang Zweins
 • it Stiselplak
 • Dorpsbelang Achlum
 • Doarpsbelang Peins
 • Dorpsbelang Blessum
 • Doarpsbelang Wjelsryp
 • Doarpbelang Spannum
 • Dorpsbelang Baaium
 • Stichting Berlikumer Belangen
 • Stichting Doarpsrounte Wier
 • Dorpsbelang Herbayum/ Kie/ Kiesterzijl
 • Vereniging voor dorpsbelang Boksum
 • Dorpsbelang Deinum
 • Dorpsbelang Hitzum
 • Dorpsbelang Schalsum
 • Dorpsbelang Ried
 • Plaatselijk Belang Nij Altoenae
 • Vereniging van dorpsbelang Tzum
 • Wijkraad Hamburgerrak
 • Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum
 • Dorpsbelang Menaam
 • Buurtvereniging 't War
 • Feriening Doarpsbelang Bitgum
 • Dorpsbelang Ingelum
 • Buurtvereniging "Het Oosten"
 • Buurtvereniging "het Westen"
 • Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum
 • Vereniging voor plaatselijk Belang Minnertsga

Is er geen vereniging bij jou in de buurt die kerstbomen gaat verzamelen?

Dan kan je gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

 • Kosteloos inleveren bij de dichtstbijzijnde milieustraat;
 • Kerstboom verknippen en in de groene biobak doen; uiteraard nadat alle restanten van versierselen, boomstandaard of plastic pot, want die horen in de Sortibak;
 • Aanmelden om op te laten halen tijdens de eerstvolgende takkenroute in januari; het aanmelden kan op de website van Omrin via het Service Ynformaasje Punt (SYP). Bewaar de kerstboom op je eigen erf totdat de boom opgehaald wordt.
 • Of de oude kerstboom door een andere inzamelaar op te laten halen. De kosten voor deze laatste optie zijn voor de eigenaar van de kerstboom;
 • Als je een boom hebt met kluit dan kan je er natuurlijk ook voor kiezen om het in je eigen tuin te plaatsen, in een plantenbak of een pot.
Uw Reactie