Mijn Berm Bloeit

woensdag 12 mei

Onder de naam Mijn Berm Bloeit nodigt de gemeente u uit om bloemen te tellen in de bermen van ons buitengebied. Met de actie wil de gemeente aandacht vragen voor de biodiversiteit in de bermen. Niet alleen omdat een berm vol bloemen mooi is, maar vooral belangrijk voor de vlinders en insecten die ervan leven.

Waarom Mijn Berm Bloeit?

Voor planten en vlinders vormen bermen een belangrijk leefgebied. Maar omdat er steeds minder bloemen in de bermen staan, neemt het leefgebied van vlinders en insecten af. Door te tellen wat er bloeit in de bermen van Waadhoeke, krijgt de gemeente een beeld van hoe het met haar bermen is gesteld. En wat ze daar eventueel aan kunnen verbeteren.

Hoe werkt Mijn Berm Bloeit?

Meedoen aan Mijn Berm Bloeit is heel simpel.

  • Kies een geschikte berm, buiten de bebouwde kom en minimaal 1 meter breed.
  • Inventariseer 100 meter berm door om de 10 meter te noteren welke bloemen er in een straal van 1 meter om je heen staan.
    • Neem het veldformulier mee (zie de themapagina in de huis-aan-huis kranten van 12 mei)
  • Vul het veldformulier in en mail een foto van het ingevulde formulier naar duurzaamheid@waadhoeke.nl.
    • Of doe het ingevulde veldformulier in een envelop en stuur het naar Gemeente Waadhoeke, t.a.v. mevrouw T. Vriesema, Antwoordnummer 75, 8800 VB Franeker.

Themapagina Mijn Berm Bloeit

In de Huis-aan-huis kranten van woensdag 12 mei vindt u een themapagina over Mijn Berm Bloeit. Hierop staat hoe Mijn Berm Bloeit werkt. Er staan foto’s op van veel voorkomende bloemen in de berm en het veldformulier. Themapagina gemist? Geen nood. Op de website van FLORON vindt u een zoekkaart met de meest voorkomende bermbloemen. En het veldformulier vraagt u aan via duurzaamheid@waadhoeke.nl.

Digitaal inventariseren?

Als u een account voor Floron.nl hebt of aanmaakt, kunt u uw resultaten ook doorgeven op de website van FLORON. Na het doorgeven verschijnt de bloemenrijkdom van uw berm direct op de kaart!

Hesje voor de veiligheid

De gemeente wil haar inwoners wel op het hart drukken aan hun veiligheid te denken. Als ze een berm gaat inventariseren langs een drukke weg, vraagt de gemeente hen een reflecterend hesje aan te trekken. Inwoners die geen reflecterend hesje hebben, kunnen er eentje aanvragen bij de gemeente, via duurzaamheid@waadhoeke.nl.

Bedankje!

Inzenders worden beloond met een zakje bloemzaad (uiteraard met bloemen die thuishoren in deze regio). Vul daarvoor wel uw adres in op het veldformulier.

Meer informatie

FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al ruim 30 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. Op de website van FLORON vindt u nog veel meer informatie over de campagne Mijn berm bloeit.