Resultaten enquête aardgasvrij

donderdag 8 juli

Gemeente Waadhoeke is bezig met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierin geeft de gemeente aan hoe zij huizen aardgasvrij wil verwarmen in de toekomst. De mening en ideeën van de inwoners is hierbij belangrijk. Daarom is van 22 april tot 31 mei een online enquête uitgezet. 255 inwoners van Waadhoeke hebben de vragenlijst ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat inwoners betaalbaarheid het belangrijkst vinden bij aardgasvrij wonen.

Met de vragenlijst wil de gemeente in kaart brengen hoe de inwoners denken over het aardgasvrij verwarmen van hun huis in de toekomst. Daarnaast kreeg de gemeente een beeld van hoe betrokken en hoe bereid de inwoners zijn om bij te dragen aan de warmtetransitie.

Betaalbaarheid, keuzevrijheid en comfort

Negen op de tien respondenten is bekend met het doel van aardgasvrij wonen. Van die groep zegt ongeveer de helft bovendien al redelijk veel te weten van hoe je aardgasvrij woont. Hoewel het hoe en waarom van aardgasvrij wonen goed bekend is, vindt maar een kwart het belangrijk dat woningen aardgasvrij worden gemaakt.

De drie dingen die deelnemers aan de enquête het belangrijkst vinden bij aardgasvrij wonen, is Betaalbaarheid (ca. 70%), Keuzevrijheid (ca. 40%) en Comfort (ca. 30%).

Energiebesparende maatregelen

Een vrij groot deel van de invullers geeft aan op de één of andere manier aan energiebesparende maatregelen te doen. Meestal gaat het om het gedrag aanpassen en isolerende maatregelen, zoals het plaatsen van isolerend glas of isolatie van vloer, muren en/of dak. Slechts 5% van de invullers woont al helemaal aardgasvrij.

Meer dan de helft van de invullers (66%) is bekend met de financiële regelingen van de gemeente om verduurzamings-maatregelen te financieren. Het is echter maar een kleine groep (7%) die hier gebruik van heeft gemaakt.

Betrekken van inwoners

Ruim driekwart van de invullers wil verder worden geïnformeerd over aardgasvrij verwarmen. Met name de kosten, hoe het anders moet en de planning voor het eigen dorp of buurt zijn dan belangrijke onderwerpen.

De invullers krijgen hun informatie het liefst via de lokale kranten, huis-aan-huis nieuwsbrieven of folders, sociale media, een digitaal loket of de website van de gemeente. Opvallend is dat behoorlijk veel invullers een persoonlijke e-mail of een persoonlijke brief willen. De meesten stellen hun vragen aan de gemeente het liefst via e-mail. Een informatieloket (digitaal én fysiek) worden ook vaak genoemd.

Rapport ontvangen?

Wilt u de rapportage van het bewonersonderzoek in z’n geheel ontvangen, stuur dan een e-mail naar duurzaamheid@waadhoeke.nl. Dan ontvangt u het rapport per mail.