Steun 57 verenigingen in Waadhoeke! Doe oud pakpapier in de papierbak!

maandag 22 november

Het seizoen van de Sinterklaas- en kerstcadeaus is weer begonnen! Doe het pakpapier na het uitpakken in de papierbak! Want alleen dan kan het worden hergebruikt. En door het oud papier apart in te leveren, steunt u ook nog eens 57 verenigingen in Waadhoeke!

De vrijwilligers van die verenigingen helpen namelijk bij het inzamelen van oud papier. Hiervoor krijgen ze een vergoeding. Op deze wijze komt uw oude pakpapier goed terecht, terwijl u de plaatselijke vereniging steunt! 

Wist u dat meer dan 7% van het oud papier in het restafval belandt? Zonde! Want zo hebben de verenigingen er niets aan. En dat oud papier wordt dus ook niet gerecycled! Stop oud papier dus in de Papierbak. Samen voor minder afval en meer hergebruik. Samen halen we alles eruit!

Welke verenigingen zamelen oud papier in?

 • Christelijke Muziekvereniging 'Oranje'
 • Christelijke Muziekvereniging 'Burdine'
 • Tennisvereniging St.-Jacobiparochie
 • Voetbalvereniging St.-Jacobiparochie
 • Protestantse gemeente St.-Jacobieparochie
 • Handbalvereniging FHC
 • Muziekvereniging Excelsior
 • Omni-vereniging 'Ouwe Syl'
 • Oudervereniging 'de Lytse Terp'
 • VV CVO Vrouwenparochie
 • Chr. Brassband 'Blaast de Bazuin'
 • Waadhoekekoor De Butsoekers
 • Gymvereniging SSS St.-Annaparochie
 • Bildtse Tennis Club BTC
 • Bildtse Badminton Club St.-Annaparochie
 • v.v. St. Anna
 • Buurtvereniging "Alles achter de Brug"
 • Buurtvereniging "Arkens"
 • O.B.S. de Oanset
 • Buurtvereniging "Het Oosten"
 • Buurtvereniging "It Stiselplak"
 • Buurtvereniging "It War"
 • Buurtvereniging "Het Westen"
 • Feriening "Doarpsbelang Peins"
 • Vereniging van Dorpsbelang "Tzum"
 • Act. Comm. PKN Franeker
 • Vrije Baptistengemeente Philadelphia-FBJP
 • SOB Jeugdclubs
 • Dorpsbelang Herbayum, Kie en Kiesterzijl
 • P.C.B.S. "de Flambou"
 • Kaatsvereniging "Ons Genoegen"
 • Chr. Muziekver. De Bazuin
 • PCBS De Skeakel
 • O.B.S. De Opslach
 • Oud Papierfonds Hitzum
 • Sportstichting "Achlum"
 • Kaatsvereniging "Klaas Boorsma" Zweins
 • Vereniging voor dorpsbelang Dongjum/Boer
 • BWV Alvestedewyk
 • Orgelfonds geref. Kerk vrijgemaakt De Weduwe Ypma
 • Christelijk gereformeerde kerk II Franeker
 • Oudercommissie OBS De Oanset in Ried
 • OBS de Twirre Dongjum
 • Samenwerkende muziekverenigingen Waadhoeke
 • Jeugdclub Sexbierum
 • VV Beetgum / MV De Harmonie
 • Muzykferiening "OpMaat" Berltsum
 • Muziekvereniging Advendo Franeker
 • Muziekvereniging Ons Genoegen Marsum
 • Vereniging Fanfare Constantia Menaam
 • Kaatsvereniging Ontspanning Skingen- Slappeterp
 • Basisscholen Dronrijp
 • Dorpsbelang de Eendracht Deinum
 • Dorpsbelang de Doarpsrounte "Wier"
 • Vereniging van Dorpsbelangen
 • Muziekvereniging Concordia
 • IBS IT BYNT

Meer weten?

Weet u precies wat er wel en niet bij het oud papier kan? Check het op de website van Omrin