Van het gas af! Vul de enquête in

vrijdag 30 april

Waarschijnlijk heeft u er al over gehoord of het in de krant gelezen. Nederland gaat van het aardgas af, dat geldt dus ook voor de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Beide gemeenten werken op dit moment samen aan een stappenplan om in 2050 aardgasvrij te zijn.

Deel jouw mening en vragen over een aardgasvrije gemeente

Wat zijn voor u belangrijke thema’s om rekening mee te houden? Of neemt u misschien al een aantal stappen om uw aardgasverbruik te verminderen? We houden graag rekening met uw mening bij het opstellen van het stappenplan. U kunt uw mening delen via de enquête Aardgasvrij Wonen op de website van Survey Monkey. De enquête staat open tot en met vrijdag 21 mei 2021.

Transitievisie Warmte

Het stappenplan naar een aardgastvrije gemeente noemen we de transitievisie Warmte. In deze visie staat hoe en in welke volgorde de verschillende dorpen en wijken in de gemeente in de komende 30 jaar overgaan op duurzame alternatieven voor aardgas. De visie moet aan het eind van dit jaar klaar zijn.

2021 Samen de visie aardgasvrij ontwikkelen

Dit jaar moet de gemeente een transitievisie Warmte schrijven. De overgang naar aardgasvrij wonen raakt veel inwoners. Daarom nemen de gemeenten Harlingen en Waadhoeke ruim de tijd om samen met inwoners, gebouweigenaren, woningcorporaties en netbeheerders aan deze visie te werken. 

Vanaf 2022 - Plannen maken samen met bewoners

Als de transitievisie warmte klaar is, gaan de gemeenten vanaf 2022 bezig met een uitvoeringsplan. Hierin wordt de aanpak precies beschreven hoe de eerste dorpen en wijken aardgasvrij worden. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen de gemeenten samen met de betrokken bewoners en de partijen die belangrijk zijn voor de uitvoering. Het is de ambitie dat in 2030 de eerste wijken of dorpen in de gemeente van het aardgas af zijn.