Komt u in aanmerking voor energietoeslag?

woensdag 15 juni

Inwoners van Waadhoeke met een laag inkomen kunnen €800,- ontvangen van de gemeente. Deze Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. De energietoeslag vraagt u aan tot en met 31 december 2022.

De Energietoeslag is bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder met een inkomen rond het sociaal minimum. Hoe hoog het inkomen precies mag zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Dienst Noordwest Fryslân leest u of u in aanmerking komt voor de Energietoeslag, en of u iets moet doen om hem aan te vragen.

Aanvragen en uitbetaling

  • Automatisch: ontvangt u een bijstandsuitkering en voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u de Energietoeslag automatisch uitbetaald.
  • AV Frieso: heeft u een AV Frieso-verzekering? Dan heeft u een brief gekregen met de vraag om extra informatie aan te leveren aan De Dienst.
  • Geen bijstandsuitkering of AV Frieso verzekering: ontdek of u in aanmerking komt voor de Energietoeslag op de website van De Dienst. Hier vindt u ook het aanvraagformulier. Of vraag deze aan via telefoonnummer (0517) 380 200.

Nog niets gehoord?

De Dienst heeft heel veel aanvragen voor de Energietoeslag ontvangen. De verwerking van de formulieren duurt daardoor langer. Als de Dienst uw formulier niet binnen acht weken kan verwerken, krijgt u een brief.

Kabinet stelt geld beschikbaar

Door de fors gestegen energieprijzen komen veel mensen met een laag inkomen in financiële problemen. Het kabinet stelt via de gemeenten geld beschikbaar om deze inwoners tegemoet te komen. De Dienst Noardwest Fryslân zorgt namens de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke voor de uitbetaling van de Energietoeslag.

Financiële hulp

Voor verdere financiële vragen of hulp kunnen inwoners contact opnemen met het Gebiedsteam van Waadhoeke: (0517) - 380 357. Of kom langs op het inloopspreekuur.