Inkoop en aanbesteden

Bij het inkopen van levering, diensten en werk moet de gemeente voldoen aan Europese aanbestedingswetgeving. De doelen die de gemeente Waadhoeke met haar inkopen heeft, staan beschreven in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Europese en nationale aanbestedingen publiceert de gemeente Waadhoeke op TenderNed.

De gemeente streeft ernaar om lokale ondernemers in te huren voor opdrachten.