Recreatie en toerisme

De gemeente Waadhoeke heeft stevige ambities op het gebied van toerisme en recreatie. Lees hieronder over ons beleid of bekijk actuele projecten. Heeft u vragen of wilt u een van onze beleidsnota’s ontvangen? Neem contact op met onze adviseurs voor recreatie & toerisme, Karin IJsbrandy en Corina van Wieren.

Beleef Waadhoeke

In het coalitieakkoord voor 2018-2022 ‘Nije grinzen, Nije kânsen’ hebben we onze ambities voor recreatie en toerisme vastgelegd. Deze ambities klinken ook duidelijk door in het “Ontwikkelperspectief Waadhoeke 2018-2028” en de nota ‘Beleef Waadhoeke’ uit 2020.

In deze nota hebben we drie hoofdopgaven voor de toekomst bepaald, te weten:

  • Zichtbaarheid & Samenwerking
  • Franeker versterken als toeristische trekker
  • Landschap versterken als toeristische trekker

Ambities

1. We zijn trots

We zijn trots op ons landschap, onze stad en dorpen, onze verhalen, onze historie en onze talen. Deze geven ons identiteit. Dit koesteren we en onderhouden we.

2. Dit delen we graag

Ons landschap en onze verhalen delen we graag met geïnteresseerde en betrokken bezoekers.

3. Op een waardevolle manier

Ons doel is niet om zoveel mogelijk toeristen te trekken, maar wél om meer toeristen uit onze doelgroep te trekken en om onze bezoekers een zo mooi mogelijke beleving te bieden. Zo krijgen we enthousiaste en loyale bezoekers. Dit doen we met karakteristieke voorzieningen die bij ons passen, waarbij kwaliteit voorop staat. En dit is dan ook wat waard.

4. We bundelen slim onze krachten

Hier moeten we voor samenwerken. We zijn creatief in het aan elkaar koppelen van voorzieningen, bijvoorbeeld op thema, als totaalproducten of als recreatief cluster(tje). Zo creëren we bestemmingen en bezoekdoelen voor onze bezoekers, over het land en over het water.

5. Hierbij staat de bezoeker centraal

We denken hierbij vanuit de bezoeker of de recreant die we graag willen trekken: wat vinden zij leuk, wat kunnen we ze bieden en hoe vinden zij hun informatie en hun weg?

6. Zo zijn we toekomstbestendig

Zo profiteren bewoners en ondernemers nu en in de toekomst optimaal van de positieve effecten van recreatie en toerisme. Hierdoor kunnen we blijven genieten en investeren in ons landschap en onze leefomgeving.

We zetten in op waardevol toerisme. Dat blijkt ook uit onze ambitie: in 2024 zijn de recreatief-toeristische bestedingen met 30% toegenomen.

Projecten

Klik op de knop voor de actuele projecten op het gebied van recreatie en toerisme.