Organisatie

Werken bij Waadhoeke

Vacatures en stageplaatsen.

College van B en W

Samenstelling van het college van B en W.

Kernen en inwoners

Bekijk de kernen van Waadhoeke met hun aantal inwoners.

Koninklijke onderscheiding

Draag iemand voor bij de gemeente voor een koninklijke onderscheiding.

Begroting

Bekijk de begroting van 2021.

Jaarstukken

Bekijk de jaarstukken van de gemeente.

Wetten en lokale regels

Verordeningen en beleidsregels van de gemeente Waadhoeke.

Accountmanager bedrijven

Voor al uw ondernemersvragen.

Nevenfuncties

Overzicht nevenfuncties van gemeentesecretaris, directeur en managers.