Recht op inzage

U heeft het recht om inzage in uw persoonsgegevens te hebben. Dit betekent dat u aan ons kunt vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en op welke manier. Dien hiervoor een verzoek in.

U heeft uw DigiD-inloggegevens nodig om het formulier in te vullen.

Een verzoek tot inzage kunt u ook schriftelijk bij ons indienen. Stuur een brief naar:

Gemeente Waadhoeke

Postbus 58

8800AB Franeker

Verwerk voor een goede afhandeling het volgende in uw brief:

  • Een specifieke omschrijving van uw verzoek. Bijvoorbeeld om welke gegevens het gaat, wanneer u deze hebt verstrekt en met welk doel.
  • Uw contactgegevens (naam, adres en telefoonnummer) zodat wij contact met u kunnen opnemen bij aanvullende vragen.

 Na ontvangst van de brief maken wij een afspraak met u om u te legitimeren.

Als u vragen heeft over het privacybeleid van de gemeente Waadhoeke of over de privacyverklaring, dan helpen wij u natuurlijk graag verder. Neem hiervoor contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.