Ga naar de inhoud

Recht op inzage

U heeft het recht om inzage in uw persoonsgegevens te hebben. Dit betekent dat u aan ons kunt vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en op welke manier. U kunt hiervoor een verzoek indienen.

Wij bieden u een formulier aan waarmee u een verzoek tot inzage kunt doen. Dit formulier kunt u alleen gebruiken wanneer u beschikt over DigiD. Legitimatie is daarna niet meer nodig, omdat wij uw identiteit via DigiD kunnen vaststellen.

Een verzoek tot inzage kunt u ook schriftelijk bij ons indienen, door een brief te sturen naar Postbus 56, 8800AB te Franeker. Hiervoor kunt u deze modelbrief (pdf, 260 KB)  gebruiken. Na ontvangst van de brief maken wij een afspraak met u om u te legitimeren.

Handig om te weten

Als u vragen heeft over het privacybeleid van de gemeente Waadhoeke of over de privacyverklaring, dan helpen wij u natuurlijk graag verder. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Stel uw vraag per mail via privacy@waadhoeke.nl of telefonisch via 0517 380 380.

Uw Reactie