Ga naar de inhoud

Paspoort, rijbewijs, uittreksels

Paspoort aanvragen

Het aanvragen van een paspoort, spoedaanvraag, kwijt of gestolen

Identiteitskaart aanvragen

Het aanvragen van een ID-kaart, spoedaanvraag, kwijt of gestolen

Rijbewijs aanvragen

Het aanvragen van een rijbewijs, kwijt of gestolen, uitbreiding categorieën

Gezondheidsverklaring

De verklaring van het CBR dat u geschikt bent om auto, bus of vrachtwagen te rijden

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Een bewijs dat u in de gemeente Waadhoeke woont

Uittreksel burgerlijke stand

Als u een bewijs nodig heeft van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding

Bewijs van in leven zijn

Schriftelijke verklaring dat u in leven bent, voor gebruik in Nederland.

Document waarmerken

Als u moet bewijzen dat de kopie van het document er hetzelfde uitziet als het originele document.

Geheimhouding persoonsgegevens

Als u wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet doorgeeft aan instellingen

Verklaring omtrent gedrag

Deze verklaring is een bewijs van goed gedrag

Uw Reactie