Privacy

U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetgeving.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Alle informatie die direct over iemand gaat of die naar een persoon te herleiden is, is een persoonsgegeven. Denk hierbij aan:

  • naam;
  • geboortedatum;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres.

Wij hebben deze gegevens voor verschillende doeleinden nodig. Bijvoorbeeld om onze wettelijke en publieke taken uit te voeren, u te informeren via een nieuwsbrief of om een betaling af te handelen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens leest u in onze privacyverklaring (pdf, 836 KB) .

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) en de gemeenteraad.

  • Via onze website bieden we toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. De gemeente is niet aansprakelijk voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op websites en/of informatiebronnen van derden.
  • Heeft u vragen over het privacybeleid van de gemeente Waadhoeke of over de privacyverklaring? Wij helpen u natuurlijk graag verder. Neem hiervoor contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming wanneer u het vermoeden heeft dat gegevens niet op de juiste manier worden verwerkt. Stel uw vraag per mail via privacy@waadhoeke.nl of telefonisch via 0517 380 380.