Stembureaus

Op uw stempas staat het adres van het voor u dichtstbijzijnde stembureau. U kunt bij elk stembureau in de gemeente Waadhoeke stemmen. Bekijk ook deelnemende stembureaus op de kaart van "Waar is mijn stemlokaal". Alle stembureaus worden zo ingericht dat het zo veilig mogelijk is om te stemmen.

Op 17 maart 2021 zijn onderstaande stembureaus open van 07.30 uur tot 21.00 uur. Na 21.00 uur kunt u niet meer stemmen.  

Naam stembureau Straat Plaats Aantal
Dorpshuis De Singe U. P. Draismastraat 2 Achlum  
Doarpshûs 't Heechhout Sportleane 5 Berltsum  
Hervormd Centrum Bûterhoeke 1 Berltsum  
Martinus Tsjerke Buorren 13 Bitgum  
De Molewjuk JH van Aismawei 19 Bitgummole  
Dorpshuis It String Hylaerderpaed 3 Boksum  
It Holt It Holt 6 Deinum  
MFA d 'Ald Skoalle Hobbemasingel 17 Dronryp  
Parochiehuis Dûbelestreek 12 Dronryp  
Yn'e Stâl It Heech 1 Dronryp  
Block Building Het Want 3 Franeker  
Buurthuis De Terp C F Engelhardstraat 28 Franeker  
De Driesprong Salverderweg 21 Franeker  
Franeker Managementacademie Oud Kaatsveld 2 Franeker  
Gemeentehuis Waadhoeke Harlingerweg 18 Franeker 2
Martinikerk Breedeplaats 2 Franeker  
Sjaerdemastate Groot Sjaerdema 27 Franeker  
Sportcomplex De Trije Jan Rodenhuisplein 3 Franeker 2
Dorpshuis Skerne Wibe Folkert Klazingastrjitte 25 Ingelum  
Dorpshuis Nij Franjum Franjumbuorsterpaed 12 Marsum  
Lambertus Kerk Skilpaed 2 Menaam 2
MFA de Doarpsfinne Fjildleane 14 Minnertsga  
Dorpshuis De Utwyk Matthijs Smitstraat 25 Nij Altoenae  
Gemeenschapscentrum It Mienskar Buorren 27 Oosterbierum  
Aerden Plaats Julianakerk Ds. Schuilingstraat 4 Oudebildtzijl  
Dorpshuis Ús Doarpshûs Dorpsstraat 25 Peins  
Dorpshuis De Rede Hoofdstraat 4 Ried  
Dorpshuis It Waed Skoalstrjitte 12 Sexbierum  
Dorpshuis Op Healwei Slappeterpsterdyk 13 Skingen  
De Bining van Harenstraat 69 St.-Annaparochie  
MFC Ons Huis Beuckelaerstraat 2 St.-Annaparochie  
R.K. Kerk, de Skúl Jan Jansz Costerstraat 1 St.-Annaparochie  
MFC 't Beerdhuus Georg van Saksenstraat 14 St.-Jacobiparochie  
Verenigingsgebouw de Spitsroeden Oudebildtdijk 904 St.-Jacobiparochie  
Doarpshûs De Moeting Nieuwbuurtsterweg 1 Tzum  
De Klang Buorren 33 Tzummarum  
MFC Froubuurt Waling Dykstrastraat 19 Vrouwenparochie  
d' Ald Skoalle Lautawei 3 Wier  
MFC De Helling Skâns 12 Winsum  
Dorpshuis Yn'e Mande Galemawei 13 Wjelsryp  

Onderstaande stembureaus zijn geopend op 15 en 16 maart 2021 van 07.30 tot 21.00 uur.

Naam stembureau Straat Plaats
Hervormd Centrum Bûterhoeke 1 Berltsum
Yn'e Stâl It Heech 1 Dronryp
Gemeentehuis Waadhoeke Harlingerweg 18 Franeker
MFC Ons Huis Beuckelaerstraat 2 St.-Annaparochie
Naam stembureau Straat Plaats
MFA de Doarpsfinne Fjildleane 14 Minnertsga
Dorpshuis It Waed Skoalstrjitte 12 Sexbierum
Gemeentehuis Waadhoeke Harlingerweg 18 Franeker
MFC Ons Huis Beuckelaerstraat 2 St.-Annaparochie
  • Nij Bethanië (Tzummarum) - 10.00 uur tot 12.00 uur
  • Graldastate (Menaam) - 14.30 uur tot 17.00 uur (gaat niet door in verband met corona)

Deze mobiele stembureaus zijn alleen voor eigen bewoners/cliënten en personeel.

Let op: dit is geen stembureau. U kunt op onderstaande afgiftepunten alleen een briefstem afgeven:

  1. Gemeentehuis Waadhoeke, Harlingerweg 18, Franeker (bij de receptie in de centrale hal). 
  2. Gebiedsteam Waadhoeke, Moolnersrak 11, 9036 MJ Menaan
  3. Gebiedsteam Waadhoeke (voormalig gemeentehuis), Van Harenstraat 47, 9076 BT St.-Annaparochie

Deze afgiftepunten zijn op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12, maandag 15 én dinsdag 16 maart geopend van 9.00-17.00 uur. Op woensdag 17 maart zijn de afgiftepunten geopend van 7.30-21.00 uur.

Wij doen ons best om de stembureaus voor iedereen toegankelijk te maken. Bureau Ongehinderd heeft de stembureaus bezocht.

De toegankelijkheid van de stembureaus is te vinden in de Ongehinderd app.