Ga naar de inhoud

Stemmen

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Fryslân en de leden van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân.

Wie mag er stemmen?

Provinciale Statenverkiezingen

U mag stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Fryslân als u: 

  • de Nederlandse nationaliteit heeft; 
  • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent; 
  • ingeschreven staat in de gemeente Waadhoeke op  4 februari 2019. 

Waterschapsverkiezingen

U mag stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân als u: 

  • Nederlander, EU-onderdaan of vreemdeling met rechtmatig verblijf in Nederland bent;
  • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent; 
  • ingeschreven staat in de gemeente Waadhoeke op  4 februari 2019. 

Uw identiteitsbewijs en stempas zijn verplicht om uw stem uit te brengen.

Uw Reactie