Subsidies

Inwoners en bedrijven in de gemeente Waadhoeke kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het afkoppelen van regenwater. De gemeente stimuleert hiermee maatregelen tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer.

Wilt u een activiteit, actie of evenement organiseren voor uw buurt? Bijvoorbeeld een sportieve middag, een bloemenactie of een burendag? Vraag subsidie aan via de subsidieregeling kleinschalige ontmoetingsactiviteiten. Iedereen met een idee voor een sociale actie of activiteit voor een wijk of dorp in Waadhoeke, kan een subsidie aanvraag indienen.

Subsidie aanvragen

Het subsidieplafond van de regeling is bereikt. Het is helaas niet meer mogelijk om een aanvraag te versturen. Heeft u schriftelijk een aanvraag gedaan? Dan nemen we uw aanvraag nog wel in behandeling.

Gemeente Waadhoeke kent verschillende subsidieregelingen. Zo kunnen verenigingen en stichtingen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor projecten en activiteiten in het kader van kunst, cultuur, taal, sport en recreatie. Maar ook voor projecten en activiteiten die de fysieke leefomgeving of de sociale samenhang bevorderen.

Bent u benieuwd of uw idee, project of activiteit voor subsidie in aanmerking komt? Vul dan onderstaand contactformulier in. Binnen vijf werkdagen nemen we contact met u op.