Korte samenvatting van de vier vakgebieden

Duurzaamheid

Waadhoeke wil inwoners en bedrijven helpen met het besparen van energie en het isoleren van hun woning. De komende tien jaar gaan we ons hiervoor inzetten. Hierbij kun je denken aan:

 • via moderne manieren van communicatie inwoners en bedrijven helpen en inspireren om op de juiste momenten maatregelen te nemen.
 • verschillenede programma’s op te zetten waarbij inwoners onder andere gezamenlijk  isolerende maatregelen kunnen kopen.

Daarnaast is het heel belangrijk dat iedereen kan meekomen in de warmtetransitie. We hebben een netwerk van energiecoaches. Deze willen we uitbreiden om inwoners meer mogelijkheden te geven en te helpen. We hopen op deze manier de energiearmoede tegen te gaan. Als jouw hart hier sneller van gaat kloppen, geef je dan op en maak je interesse als trainee voor ‘duurzaamheid’ bekend.

Beheer openbare ruimte

Een veelzijdige afdeling. De woorden ‘Beheer openbare ruimte’ zeggen het eigenlijk al. Wij houden ons bezig met alles wat zich afspeelt in de openbare ruimte. Hierbij kun je denken aan:

 • gebouwenbeheer.
 • het onderhouden van parken.
 • sportvelden.
 • speelplaatsen.
 • het maaien van de bermen.
 • maar ook inzameling van grofvuil of het verhelpen van storingen van openbare verlichtingen.
 • en het onderhoud van (water)wegen, beweegbare bruggen, havens en nog veel meer.

Door deze veelzijdigheid aan werkzaamheden vragen wij een jonge schoolverlater die een administratieve/technische opleiding heeft gedaan. Iemand die het leuk vindt om ons breed te ondersteunen en inzetbaar is op verschillende gebieden. Als schrijver van stukken, het bewaken van algemene informatie zoals ons beleid of de communicatie. Maar ook kun je denken aan een combinatie van werkzaamheden met specialisatie op het gebied van duurzaamheid in het beheer. Ben jij die spin in het web, hou jij van veelzijdigheid? Samen kijken we wat bij je past.

Dienstverlening

Waadhoeke werkt hard aan het verbeteren van de dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Dienstverlening en digitalisering zijn belangrijke onderwerpen in het nieuwe coalitieakkoord. Wij willen dichtbij de inwoner staan én we willen aansluiten op de behoefte, de waarde en het belang van onze inwoners en ondernemers. Beleid en processen moeten aansluiten bij de realiteit van hen. Daarmee richten wij ons op datgene wat de inwoners van ons verwachten. Dit doen wij onder andere met klantreizen, klantpanel en participatie. Op basis daarvan willen we onze dienstverleningsprocessen vernieuwen. Digitalisering is hierbij een steeds belangrijkere randvoorwaarde. Daar willen we het verschil de komende jaren maken. Kennis van dienstverlening, klantinteractie en digitalisering is een belangrijke voorwaarde voor ons én voor jou in de rol van het traineeship. Doe jij met ons mee om onze dienstverlening meer persoonlijk en dichtbij te maken en maximaal digitaal te ondersteunen? Maak dan je interesse bekend voor het onderdeel Dienstverlening.

Vergunningverlening

Vergunningverlening valt onder onze afdeling Veiligheid, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat is een hele mond vol voor in het kort Veiligheid & VTH.

Als trainee voor ‘vergunningverlening’ wordt je opgeleid en begeleid om aanvragen voor omgevingsvergunningen te beoordelen. Dit doe je door te onderzoeken of het gebruik van bijvoorbeeld grond of een bouwwerk, past binnen de bestaande plannen. De bestaande plannen kunnen zijn:

 • een bestemmingsplan
 • beheers verordening
 • exploitatieplan
 • een voorbereidingsbesluit.

Om een goede beoordeling te kunnen doen vraag je noodzakelijke adviezen op, overleg je met collega’s, adviseurs en met de aanvrager. Op deze manier zorg je voor een integrale beoordeling van het plan om het besluit op te stellen. Je bent verantwoordelijk voor jouw dossiers van begin tot einde. Maar je bent zeker niet alleen. We begeleiden jou en in het team hebben we het collegiaal overleg om samen de beste oplossingen te vinden.