Ga naar de inhoud

Vergunningen en belastingen

Belastingen

U betaalt onroerendezaakbelas- ting (ozb) als u een eigen woning, bedrijfsgebouw of stuk grond heeft.

Evenementen-vergunning

Als u een evenement of activiteit wilt organiseren

Omgevingsvergunning

Vergunning voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Loterijvergunning

Als u een loterij voor een goed doel wilt organiseren

Drank en horeca

Drank- en horecavergunning, melding afwijking schenktijden, ontheffing sluitingstijden

Slopen en asbest verwijderen

Als u gaat slopen of als u asbest gaat verwijderen

Leegstaande woonruimte verhuren

Als u uw lege woning tijdelijk wilt verhuren

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Als u de normen voor geluidshinder of lichthinder overschrijdt

Andere vergunningen

Andere vergunningen of activiteiten waarvoor u een vergunning volgens de APV nodig heeft

Uw Reactie