Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken
pagina icoon paspoort

Andere vergunningen

Ontheffing sandwichborden

Wilt u sandwichborden (driehoeksborden) plaatsen?

Gemeentegrond gebruiken

Wilt u gemeentegrond gebruiken?

Afwijken van een bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen en wilt u afwijken van het bestemmingsplan?

Ontheffing winkeltijden

Wilt u een winkel openhouden op dagen of uren buiten de Winkeltijdenwet om?

Stookontheffing

Wilt u in de openlucht afvalstoffen verbranden of op een andere manier een vuur stoken?

Standplaats-vergunning

Wilt u vanaf een vaste plek in de gemeente Waadhoeke goederen verkopen of diensten aanbieden?

Melding ligplaats

Doe een melding als u een vaartuig wilt aanleggen.

Uw Reactie