Ga naar de inhoud

Onroerende zaakbelasting

Heeft u een eigen woning? Bezit of gebruikt u een bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente Waadhoeke. Hoeveel dat is, hangt af van de waarde van uw woning of kantoor (WOZ) en van het ozb-tarief dat wij hebben bepaald.

Aanslag digitaal ontvangen

Bent u aangesloten bij MijnOverheid? En heeft u akkoord gegeven om post van de gemeente Waadhoeke digitaal in uw berichtenbox te ontvangen? Dan krijgt u de WOZ-beschikking en aanslag alleen nog maar digitaal en niet meer via de post.

Wat heeft u nodig?

Uw DigiD-inlogcode om een automatische incasso aan te vragen of te wijzigen.

Wat kost het?

Soort woning Soort Belasting Percentage ozb
Woningen Eigenarenbelasting 0,1507 %
Niet-woningen Eigenarenbelasting 0,2071 %
Niet-woningen Gebruikersbelasting 0,1446 %

Handig om te weten

  • De hoogte van de aanslag ozb is afhankelijk van de waarde van uw woning (WOZ), winkel of kantoor en het vastgestelde ozb-tarief.
  • Meer informatie vindt op de website van de Waarderingskamer.

Hoe wordt het ozb-bedrag berekend?

  1. Rekenvoorbeeld 1 voor een woning
    Bij een woning met een WOZ-waarde van € 150.000 bedraagt de onroerendezaakbelasting € 226,05. Want: € 150.000 x 0,1507 % = € 226,05. Bij een woning heft de gemeente geen gebruikersbelasting.
  2. Rekenvoorbeeld 2 voor een niet-woning
    Bij een niet-woning met een WOZ-waarde van € 350.000 is de eigenarenbelasting € 350.000 x 0,2071 % = € 724,85. De gebruikersbelasting bedraagt € 350.000 x 0,1446 % = € 506,10.
    De totale kosten voor een eigenaar die ook gebruiker is, zijn dan € 724,85 + € 506,10 = € 1.230,95.

De aanslag

U ontvangt elk jaar de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. Daarop staan onder andere de rioolbelasting en afvalstoffenheffing. Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning? Of de eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan bevat deze gecombineerde aanslag ook de ozb-aanslag.

Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan betaalt u in acht maandelijkse termijnen. Wanneer u zelf de betalingen doet, betaalt u in drie termijnen. Een automatische incasso vraagt u aan met de onderstaande knop.

Rekeningnummer wijzigen

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Dat regelt u ook in bovenstaand formulier.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen (bijstandsniveau)? U komt dan misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Vraag dit aan bij het Noordelijk Belastingkantoor (voorheen Hefpunt).

In de week van 25 februari ontvangt u twee aanslagen. Een aanslag voor de gemeentelijke belastingen van gemeente Waadhoeke en een aanslag van het Noordelijk Belastingkantoor voor de waterschapsbelastingen. Wilt u kwijtschelding aanvragen? Dat kan pas wanneer u beide aanslagen heeft ontvangen.

U heeft uw Digid-inlogcode om kwijtschelding aan te vragen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Of heeft u onterecht een aanslag gekregen? We willen u graag helpen. Neem contact met ons op. Bent u na het contact niet tevreden? Dan kunt u een bezwaar indienen.

Uw Reactie