Ga naar de inhoud

Waardering onroerende zaken

Heeft u een eigen woning? Bezit of gebruikt u een bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente Waadhoeke. Hoeveel dat is, hangt onder andere af van de waarde van uw woning of kantoor dat de gemeente heeft bepaald. Deze waarde heet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Wat heeft u nodig?

  • Uw DigiD inlogcode om uw taxatieverslag te bekijken.

Handig om te weten

Taxatieverslag

  • De WOZ gegevens en het taxatieverslag van uw woning bekijkt u via de website www.mijnoverheid.nl.
  • Bent u eigenaar van een bedrijfspand? Dan kunt u een taxatieverslag opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 0517 - 380380 of via info@waadhoeke.nl.

WOZ

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd.
  • De door de gemeente bepaalde waarde kunt u terugvinden op uw aanslagformulier en heet 'WOZ-beschikking'.

Aanslag gemeentelijke belasting

  • De aanslagen gemeentelijke belasting worden in 2018 op 31 maart verzonden.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Of hebt u onterecht een aanslag gekregen? We willen u graag helpen, neem contact op met ons. Bent u na het contact met ons nog niet tevreden? U kunt dan bezwaar indienen.

 

Uw Reactie