Drank- en horecavergunning commerciële instellingen

Wilt u als ondernemer alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Vraag deze vergunning aan bij de gemeente. U krijgt binnen acht weken het besluit. 

 • € 200,00
 • Een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen.
 • Een geldige Verklaring Sociale Hygiëne van de personen die worden genoemd in een bepaalde rechtsvorm (zoals een eenmanszaak of bv).
 • Ook geeft u door wie de leidinggevenden zijn. U heeft van iedere leidinggevende het volgende nodig:
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
  • Een geldige Verklaring Sociale Hygiëne.

Wanneer heeft u een drank en horecavergunning nodig?

 • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
 • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert.
 • Als de ondernemingsvorm verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een bv.

Aanvraag toetsen

De gemeente kan uw aanvraag controleren. Wij onderzoeken dan of er geen aanwijzingen zijn voor fraude of criminaliteit. Dit heet een Bibob-onderzoek

Wat zijn de voorwaarden?

De gemeente verleent een drank- en horecavergunning wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Alle leidinggevenden voldoen aan de eis van sociale hygiëne. 
 • Alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder. 
 • Alle leidinggevenden zijn van ‘onbesproken gedrag’. U mag in de afgelopen vijf jaar niet veroordeeld zijn voor een strafbaar feit.
 • Er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig. 
 • Het pand waarvoor u de vergunning aanvraagt voldoet aan bepaalde bouw- en inrichtingseisen voor de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte. 

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden: 

 • Ten minste twee leidinggevenden voldoen aan de genoemde eisen.
 • De huisregels hangen in sportkantines en andere kantines.

Wanneer ontvangt u de beslissing?

Binnen acht weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag. De gemeente kan het besluit één keer met maximaal zes weken uitstellen. Als dit gebeurt, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. De beslissing wordt openbaar bekendgemaakt.

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar maken.