Gemeentelijk groen

Wilt u een groenstrook kopen of huren? Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. U kunt ook een stuk gemeentelijk groen 'adopteren'.

Groenstrook kopen of huren

Een groenstrook is een stuk gemeentegrond dat grenst aan uw woning, tuin of land. Wilt u een groenstrook kopen of huren? Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Wij controleren of u de groenstrook kunt kopen of huren. 

Groenstrook adopteren

U kunt ook een stuk gemeentelijk groen 'adopteren'. U neemt dan zelf of samen met bijvoorbeeld uw buren het onderhoud van een stuk groen van de gemeente over. Dit heet groenadoptie. De gemeente beslist of u in aanmerking komt voor de groenadoptie. De gemeente legt u kwaliteitseisen op en controleert hierop.

Wat kost het?

 • Dit hangt af van de groenstrook die u wilt kopen of huren. 
 • Groenadoptie is gratis.

Wat moet u doen?

Wilt u een groenstrook kopen, huren of adopteren? Vraag dan informatie aan bij de gemeente. Stuur een mail naar: info@waadhoeke.nl. Geef in deze e-mail aan om welk stuk groen het gaat.

Wat u moet weten

Voorwaarden kopen of huren

 • De grond grenst aan uw eigendom.
 • De grond is niet structuurbepalend. Dat wil zeggen: het is geen zone om bijvoorbeeld bebouwing, sportvelden, wegen of fietspaden af te schermen.
 • De grond ligt of lag vroeger niet langs de rand van het dorp: ‘dorpsbos’.
 • Er ontstaan geen onveilige situaties. Bijvoorbeeld voor het verkeer.
 • De grond wordt niet gebruikt als speelplaats of toekomstige speelplaats.
 • Er zijn wat betreft de grond geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten.
 • Er staan geen bijzondere bomen op de grond.
 • Afhankelijk van de situatie kan verkoop van grond bij de buren ook meewegen.

Voorwaarden adopteren gemeentelijk groen

 • U mag niet bouwen, bomen kappen of een hek om het groen zetten.
 • Het groen moet toegankelijk blijven zodat iedereen ervan kan genieten.
 • Het geadopteerde groen blijft eigendom van de gemeente.