Vestigen uit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u in de gemeente Waadhoeke gaan wonen? Schrijf u dan persoonlijk in bij de gemeente. U doet dat binnen vijf dagen na aankomst.

Maak telefonisch een afspraak via (0517) 380 380.

 • Gratis.
 • Een geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart.
 • Een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Buitenlandse documenten. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat toont de echtheid van een document aan. Soms moeten de documenten ook vertaald zijn. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Schriftelijke toestemmingsverklaring als u meerderjarig bent en niet de hoofdbewoner bent op uw nieuwe adres.
 • Of vul de verklaring online in. Let op: u heeft de DigiD inlogcode van de hoofdbewoner nodig.
 • Gemeenten moeten de identiteit vaststellen van iedereen die zich in Nederland inschrijft. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langskomen. Ook minderjarige kinderen moeten zelf bij de inschrijving aanwezig zijn.
 • Wilt u zich inschrijven? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft een adres in Waadhoeke en gaat langer dan vier maanden in Nederland verblijven.
 • Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, Cura├žao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan heeft u een bewijs van uitschrijving uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) nodig.