Vestigen uit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u in de gemeente Waadhoeke gaan wonen? Schrijf u dan persoonlijk in bij de gemeente. U doet dat binnen vijf dagen na aankomst.

Maak telefonisch een afspraak via (0517) 380 380.

 • Gratis.
 • Een geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart.
 • Een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Buitenlandse documenten. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat toont de echtheid van een document aan. Soms moeten de documenten ook vertaald zijn. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Gaat u inwonen bij iemand of huurt u een kamer bij iemand? Wij hebben een schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner nodig. Let op: u heeft de DigiD inlogcode van de hoofdbewoner nodig.
 • Gemeenten moeten de identiteit vaststellen van iedereen die zich in Nederland inschrijft. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langskomen. Ook minderjarige kinderen moeten zelf bij de inschrijving aanwezig zijn.
 • Wilt u zich inschrijven? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft een adres in Waadhoeke en gaat langer dan vier maanden in Nederland verblijven.
 • Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan heeft u een bewijs van uitschrijving uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) nodig.
 • Wilt u meer weten over terugverhuizen naar Nederland (remigreren)? Kijk dan de informatie over remigreren naar Nederland op de website Nederlandwereldwijd.nl. Dit is een centrale plek voor het regelen van overheidszaken voor Nederlandse burgers in het buitenland.