Machtigen

Kunt u op de dag van de stemming niet persoonlijk uw stem uitbrengen, machtig dan iemand anders om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Er zijn twee manieren:

Onderhandse volmacht

Wilt u iemand uit dezelfde gemeente machtigen dan kunt u dit doen door de achterkant van de stempas in te vullen. Deze moet door u en de gemachtigde worden getekend. Deze volmacht kunt u tot en met de dag van de verkiezing geven. Dit noemen we een onderhandse volmacht.

Wat heeft de persoon die voor u stemt (gemachtigde) nodig?

  • Uw geldige stempas met ingevulde achterkant.
  • Een geldig identiteitsbewijs van zichzelf.
  • Een volmachtbewijs en identiteitsbewijs (of een kopie daarvan) van u als volmachtgever.
  • Het identiteitsbewijs van uzelf (volmachtgever) mag ook op een smartphone of tablet worden getoond.

Let op:
De gemachtigde mag maximaal voor drie andere kiezers stemmen en moet uw stem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Schriftelijke volmacht

Het is helaas niet meer mogelijk om iemand te machtigen via een schriftelijke volmacht. Een verzoek om bij volmacht te stemmen moest uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 bij de gemeente binnen zijn.

Het formulier moet door uzelf én de gemachtigde worden ingevuld. Dit formulier moet u getekend naar de gemeente Waadhoeke sturen of mailen naar verkiezing@waadhoeke.nl. Na goedkeuring, krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs om voor u te kunnen stemmen.

  • Een gemachtigde hoeft, anders dan bij een onderhandse volmacht, niet in dezelfde gemeente te wonen.
  • Er is geen kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever nodig.
  • De volmachtnemer moet een geldig identiteitsbewijs tonen op het stembureau.
  • De volmachtnemer mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen.

Als een schriftelijk volmacht is aangevraagd, dan is uw stempas niet meer geldig. Hierdoor kunt u niet meer persoonlijk uw stem uitbrengen. Maar uw stem kan nog altijd uitgebracht worden door degene die u gemachtigd heeft. Zo gaat uw stem niet verloren.

Voor meer informatie kunt u terecht in het gemeentehuis (Harlingerweg 18, Franeker), telefonisch (0517) 380 380 of per email verkiezing@waadhoeke.nl.