Briefstemmen

Uiterlijk op woensdag 3 maart hebben alle kiezers van 70 jaar en ouder een stempluspas ontvangen. Uiterlijk op 11 maart ontvangt u een briefstempakket. U maakt zelf de keuze of u per brief gaat stemmen of toch uw stem in persoon uitbrengt in een stemlokaal.

Let op: heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt? Dan kon u tot uiterlijk 12 maart 2021 17.00 uur een vervangende stempluspas aanvragen. Helaas is dit nu niet meer mogelijk.

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u de documenten waarmee u per brief kunt stemmen:

 • het briefstembiljet;
 • een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;
 • de retourenvelop (envelop met het adres van Gemeente Waadhoeke);
 • een stapsgewijze uitleg.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alle documenten ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Stap 1: Maak op het briefstembiljet uw keuze.

 • Dit mag met elke kleur.
 • Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’.
 • Plak de envelop dicht.

Stap 2: Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.

 • Zet uw handtekening op de stempluspas.

Stap 3: Stop in de retourenvelop:

 • De dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet.
 • De stempluspas.
 • Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.
  Let op: er staat geen "retourenvelop" op de envelop. U herkent de retourenvelop aan de adressering: Gemeente Waadhoeke

Stap 4: Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt.

 • Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post.
 • Óf lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op werkdagen open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Waar de afgiftepunten zijn, leest u hieronder.

Er is ook een handige brochure waarin de stappen met plaatjes stap voor stap worden doorlopen. Deze bekijkt u op de website van rijksoverheid

Een briefstem afgeven kan bij de volgende afgiftepunten:

 1. Gemeentehuis Waadhoeke, Harlingerweg 18, Franeker (bij de receptie in de centrale hal). 
 2. Gebiedsteam Waadhoeke, Moolnersrak 11, 9036 MJ Menaan
 3. Gebiedsteam Waadhoeke (voormalig gemeentehuis), Van Harenstraat 47, 9076 BT St.-Annaparochie

Deze afgiftepunten zijn op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12, maandag 15 én dinsdag 16 maart geopend van 9.00-17.00 uur. Op woensdag 17 maart zijn de afgiftepunten geopend van 7.30-21.00 uur.

Het is belangrijk dat u bovenstaande stappen juist uitvoert. Dan wordt u stem meegeteld. Dus:

 • Vergeet uw stempluspas niet.
 • Vergeet uw briefstembiljet niet.
 • Doe uw stempluspas niet in de briefstembiljetenvelop.
 • Gebruik de voorgeadresseerde retourenvelop om de briefstem op te sturen.

Wilt u uw stem toch liever in persoon uitbrengen? Dan gaat u met uw stempluspas én een identiteitsbewijs (op 17 maart maximaal 5 jaar verlopen) naar één van de stembureaus.

Heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt? Dan kon u tot uiterlijk 12 maart 2021 17.00 uur een vervangende stempluspas aanvragen. Helaas is dit nu niet meer mogelijk.

Bent u de enveloppe met het briefstembiljet kwijt of heeft u die niet ontvangen? U kunt telefonisch een briefstempakket opvragen.