Registreren om te stemmen

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen van het Europees Parlement. Ben je inwoner van de Europese Unie (EU)? En woon je in Nederland? Dan mag je zelf bepalen in welk EU-land je gaat stemmen. In Nederland of in het EU-land van jouw nationaliteit.

Ga je in Nederland stemmen? Dan kies je voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Bekijk hier wat je moet doen in jouw situatie:

Heb je de nationaliteit van een ander EU-land en stem je in Nederland?

Je moet jezelf vóór 23 april 2024 met het Y32 formulier registreren bij je gemeente. Het formulier kan je hier downloaden en invullen. Er is ook een instructie voor het formulier Y32 in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Pools.

Daarna kan je het formulier op de volgende manieren bij ons inleveren:

  • E-mail: Je mailt het ingevulde Y32 formulier en een kopie van jouw geldige paspoort of rijbewijs naar verkiezing@waadhoeke.nl.
  • Post: Je downloadt het formulier, vult het in en print het uit. Je stuurt het formulier en een kopie van jouw geldige paspoort of rijbewijs naar: gemeente Waadhoeke, t.a.v. team Verkiezingen, Postbus 58, 8800 AB te Franeker.
  • Langskomen en inleveren: bij de receptie in het gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker. Als je het formulier inlevert moet je je legitimatie laten zien. Je hoeft geen afspraak te maken.

Heb je de Nederlandse nationaliteit en stem je buiten Nederland?

Als je buiten Nederland woont, kan je jezelf eenmalig als 'kiezer buiten Nederland' registreren op de website van de gemeente Den Haag. Na succesvolle registratie krijg je voor elke verkiezing je briefstempas automatisch per post.
Als je tijdelijk in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld voor vakantie, kan je iemand volmacht geven om voor jou te stemmen. Hiervoor kan je de achterkant van je stempas gebruiken of je kan via een apart formulier een schriftelijke volmacht aanvragen (model L8). Dit formulier moet uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen door je gemeente zijn ontvangen.

Heb je de Nederlandse nationaliteit en stem je in Nederland?

Je hoeft jezelf niet te registreren om te stemmen. Je ontvangt uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen automatisch je stempas op je thuisadres.

Let op: 

Als je ervoor kiest in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement mag je niet meer stemmen in het land waarvan je de nationaliteit hebt.

Met de KopieID-app maak je met een mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van je identiteitsbewijs (ID-bewijs).

Als je mag stemmen krijg je uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen een uitnodiging in de brievenbus om te stemmen: een stempas. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijg je dan ook de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van stemlokalen thuisbezorgd.

Heb je je al eerder in Nederland geregistreerd voor de Europese verkiezingen? Maar wil je in 2024 stemmen in het EU-land waarvan je de nationaliteit hebt?  Stuur dan een mail, samen met een kopie van jouw legitimatien aar verkiezing@waadhoeke.nl om jouw eerdere registratie Y-32 in te trekken.

The European Parliament elections will take place on Thursday, June 6, 2024. Are you a resident of the European Union (EU)? And do you live in the Netherlands? Then you can decide for yourself in which EU country you will vote. In the Netherlands or in the EU country of your nationality.

Do you have the nationality of another EU country and do you want to vote in the Netherlands?

You must register with your municipality with the Y32 form before April 23, 2024. You can download and complete the form here. You can then submit the form to us in the following ways:

  • E-mail: You email the completed Y32 form and a copy of your valid passport or driver's license to verkiezing@waadhoeke.nl.
  • Post: You download the form, fill it in and print it out. You send the form and a copy of your valid passport or driver's license to: municipality of Waadhoeke, attention to the Elections team, PO Box 58, 8800 AB in Franeker.
  • Drop by and hand in: at the reception in the town hall, Harlingerweg 18 in Franeker. When you hand in the form you must show your identification. You don't have to make an appointment.

Do you have Dutch nationality and do you vote outside the Netherlands?

If you live outside the Netherlands, you can register yourself once as a 'voter outside the Netherlands' on the website of the municipality of The Hague. After successful registration, you will automatically receive your postal voting pass by post for each election. If you are staying abroad temporarily, for example for a holiday, you can give someone power of attorney to vote for you.

Do you have Dutch nationality and do you vote in the Netherlands?

You do not have to register to vote. You will automatically receive your voting card at your home address no later than fourteen days before the elections.