Stemmen voor mensen met een beperking

Op uw stempas staat het adres van het voor u dichtstbijzijnde stembureau. U kunt bij elk stembureau in de gemeente Waadhoeke stemmen. Standaard zijn er op de stembureaus een aantal zaken geregeld voor mensen met een beperking.

Heeft u meer hulp nodig bij het stemmen?

Maak dan gebruik van het stembureau op het gemeentehuis in Franeker (Harlingerweg 18). Deze is extra toegankelijk voor mensen met een beperking.

Het inclusieve stembureau op het gemeentehuis in Franeker heeft extra faciliteiten om u te ondersteunen bij het stemmen. Bijvoorbeeld:

 • Een stemmal en soundbox;
 • extra ruime opzet zodat u met een rolstoel of scootmobiel goed terecht kunt;
 • 2 gehandicaptenparkeerplaatsen;
 • een extra stembureaulid voor hulp, begeleiding en informatie;
 • groot stemhokje voor rolstoelen met een afwijkend formaat;
 • een invalidentoilet.

De stemmal is een speciale plaat met gaten die over het stembiljet wordt gelegd door een stembureaulid. De soundbox met koptelefoon vertelt u welke partijen en kandidaten op de lijst staan en welk nummer daarbij hoort. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven, u vindt de juiste kandidaat door de gaten te tellen en u kunt vervolgens met potlood het gaatje inkleuren. Bekijk deze (toegankelijke) video voor meer informatie.

Voordat u gaat stemmen, kunt u zich al voorbereiden:

 • Informatie over de verkiezingen en wat u nodig heeft om te stemmen, leest u op elkestemtelt.nl.
 • Daar staat ook een voorbeeld van een stempas en een volmacht-bewijs. Heeft u een voorleesprogramma op uw computer? Dan kunt u de stempas en het volmachtbewijs laten voorlezen.
 • U kunt ook de gesproken kandidatenlijst beluisteren via een mp3. Beluister hier de audiofragmenten.
 • Heeft u een licht verstandelijke beperking en wilt u weten hoe stemmen werkt? Kijk voor een uitleg op stemjijook.nl.

Er is een prokkelduo werkzaam op het stembureau de Terskflier in Sexbierum. Een prokkelduo bestaat uit een persoon mét en een persoon zonder een beperking. Zij kunnen u helpen bij het stemmen. Meer informatie over prokkelduo’s vindt u op de website van Stichting Prokkel.

Op ieder stembureau is het volgende standaard geregeld:

Voor mensen met een visuele beperking

 • U mag uw eigen telefoon met vergroting of een andere elektronische loep of camera gebruiken bij het stemmen.
 • Op ieder stembureau is een loep en een vergrote kandidatenlijst aanwezig.
 • U kunt hulp in het stemhokje krijgen bij het stemmen. U mag hiervoor zelf iemand meenemen of u kunt een stembureaulid om hulp vragen.

Voor mensen met een lichamelijke beperking

 • Bijna alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een rollator of rolstoel van standaardformaat. In de lijst met stembureaus ziet u welke locaties niet helemaal rolstoeltoegankelijk zijn.
 • Er is minimaal één stemhokje met een laag schrijfblad, voor kiezers in een rolstoel.
 • In alle stembureaus zijn de stembureauleden beschikbaar voor hulp en begeleiding.
 • U kunt hulp vragen bij het stemmen door een medewerker van het stembureau of door iemand naar eigen keuze. Deze hulp is mogelijk buiten het stemhokje.
 • In het extra toegankelijke stembureau op het gemeentehuis is een extra groot stemhokje beschikbaar voor rolstoelen van een afwijkend formaat. 

De voorzitter van het stemlokaal houdt klachten en opmerkingen bij. Komt u in het stemlokaal iets tegen wat ontoegankelijk is? Meld dit bij de voorzitter van het stemlokaal. Misschien kan het direct worden opgelost. Hiermee helpt u ook andere kiezers.

Andere problemen of beperkingen met stemmen? Geef het door via het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen.

De verplichte regels zoals afstand houden zijn vervallen, maar gemeente Waadhoeke wil u en stembureauleden de ruimte geven. Het stemlokaal zal daarom ruim ingericht worden. Ook zijn er kuchschermen. In het stemlokaal staat desinfectiemiddel. Daar kunt u gebruik van maken als u dat wilt.