Ga naar de inhoud

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp.

Over welke jeugdhulp gaat de gemeente?

  • Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
  • Uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering
  • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg

De nieuwe Jeugdwet biedt kansen om ons jeugdstelsel anders in te richten. Er wordt nadrukkelijker bekeken wat ouders/verzorgers zelf kunnen, en wat familie, vrienden en bekenden kunnen bijdragen aan de ondersteuning van de jeugdige. Dit wordt samen met de ouders/verzorgers bekeken.

Waar nodig worden de eigen mogelijkheden ondersteund. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wanneer hulp of zorg nodig is, de jeugdige en het gezin die ook krijgt. We geven hulp waar kan en zorg waar moet. 

Spoed

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112.
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel "Veilig Thuis": (0800) 2000.

Meer informatie

Uw Reactie