Ga naar de inhoud

Werk en inkomen

Informatie over werk en inkomen, het vinden van werk en de Participatiewet.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet zorgt ervoor dat meer mensen - met en zonder een beperking - aan het werk gaan bij een reguliere werkgever.

De gemeente voert de Participatiewet uit en begeleidt mensen naar betaald werk of een andere zinvolle besteding van de dag. Uitgangspunt van de Participatiewet is: ‘Iedereen doet mee.’

  • De WWB (Wet werk en bijstand), de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) zijn per 1 januari 2015 samengevoegd in één wet.
  • De Wajong is er sinds die datum alleen nog voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken. Mensen die vóór 2015 al een Wajong-uitkering hadden, houden voorlopig hun oude rechten.
  • Wie kan werken kan via de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en om een uitkering.
  • De Wsw is er voor nieuwe werknemers.

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Toch is werken erg belangrijk. Want daardoor doen mensen mee in de samenleving.

De gemeente gaat uit van wat mensen wél kunnen en speelt daarin een grote rol. Waar nodig ondersteunen wij werkgevers en werkzoekenden. Als regulier werk toch niet mogelijk is, kan iemand misschien wel vrijwilligerswerk doen.

Alle inwoners van de gemeente moeten zoveel mogelijk gewoon mee kunnen doen. Zowel in het alledaagse leven als op de arbeidsmarkt. Ook mensen die sociaaleconomisch kwetsbaar zijn.

De Participatiewet is er ook voor mensen die door hun arbeidsbeperking alleen maar in een beschermde omgeving kunnen werken. Dit heet ‘beschut werk’. Het is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die veel speciale begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben. UWV bepaalt uiteindelijk wie in aanmerking komt voor beschut werk.

Gemeenten mogen zelf invulling geven aan beschut werk. De sociale werkvoorziening Empatec zorgt dat de juiste mensen op de juiste werkplek terecht komen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Uw Reactie