Ga naar de inhoud

Werk en inkomen

Informatie over werk en inkomen, vinden van werk en de Participatiewet.

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet zorgt ervoor dat meer mensen - met en zonder een beperking - aan het werk gaan bij een reguliere werkgever.

De gemeente voert de Participatiewet uit en begeleidt mensen naar betaald werk of een andere zinvolle besteding van de dag. Uitgangspunt van de Participatiewet is: ‘Iedereen doet mee.’

Wat verandert er voor mij als cliënt?

  • De WWB (Wet Werk en Bijstand), de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong zijn samengevoegd in één wet. 
  • De Wajong is er alleen nog voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken. Inwoners die nu al een Wajong uitkering hebben houden voorlopig hun oude rechten.
  • Wie mogelijkheden heeft om te werken kan via de gemeente vragen om ondersteuning bij reïntegratie en/of een uitkering. 
  • De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken kan via Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat erg belangrijk, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving.

De gemeente gaat uit van wat mensen wél kunnen en speelt daar een grote rol in.

De gemeente biedt waar nodig ondersteuning aan werkgevers en werkzoekenden. Als regulier werk toch niet mogelijk is, kan iemand misschien wel vrijwilligerswerk doen. Al onze inwoners, en vooral mensen in een kwetsbare sociaal-economische positie, moeten zoveel mogelijk gewoon mee kunnen doen. Zowel maatschappelijk als op de arbeidsmarkt.

Sociale werkvoorziening

De Participatiewet is er ook voor mensen die vanwege hun arbeidsbeperking uitsluitend in een beschermde omgeving kunnen werken. Dit heet ‘beschut werk’ en is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die veel speciale begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben. Het UWV bepaalt uiteindelijk wie in aanmerking komt voor beschut werk. Gemeenten hebben de ruimte om beschut werk zelf vorm en inhoud te geven. De sociale werkvoorziening Empatec zorgt dat de juiste mensen op de juiste werkplek terecht komen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Uw Reactie