Afval ophalen

In de gemeente Waadhoeke wordt huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. De inzameldagen vindt u op de afvalkalender of in de Afvalapp van Omrin.

 • In de grijze container verzamelt u huishoudelijk restafval, plastic, blikverpakking en drankenkartons. Eén keer per twee weken leegt Omrin de grijze container.
 • U zet de grijze container op de inzameldag voor 07.30 uur aan de weg. Met gesloten deksel.
 • Gft-afval verzamelt u in de groene container. Eén keer per twee weken leegt Omrin de groene container.
 • U zet de groene container op de inzameldag voor 07.30 uur aan de weg. Met gesloten deksel.
 • De gemeente kan dit afval één keer per twee maanden bij u thuis ophalen. De data waarop u het afval kan laten ophalen staan in de afvalkalender.
 • Maak hiervoor een afspraak via Omrin. Doe dit minimaal twee dagen van tevoren. Dat kan via de Afvalapp of de website van Omrin. Of maak telefonisch een afspraak met Omrin: (0900) 210 0 215.
 • Bouw- en sloopafval halen wij niet op. Dit moet u naar de milieustraat brengen.
 • De gemeente kan dit afval één keer per twee maanden bij u thuis ophalen. De data waarop u het afval kan laten ophalen staan in de afvalkalender.
 • Maak hiervoor een afspraak via Omrin. Doe dit minimaal twee dagen van tevoren. Dat kan via de Afvalapp of de website van Omrin. Of maak telefonisch een afspraak met Omrin: (0900) 210 0 215.
 • Oud papier en karton halen verenigingen of Omrin bij u thuis op. Verenigingen maken de inzameldagen zelf bekend.
 • Haalt Omrin uw oud papier en karton op? U vindt de inzameldagen op de afvalkalender of in de Afvalapp
 • Vier keer per jaar haalt het SVKI (Samenwerkingsverband Kledinginzamelende Instellingen) oud textiel en gebruikte kleding bij u thuis op. U krijgt van het SVKI elke keer een inzamelzak. Daarop staat de inzameldag. Op de inzameldag zet u de zak met kleding of textiel op een goed zichtbare plek aan de weg.
 • U kunt ook zelf textiel en kleding inleveren in de textielcontainers. In de Afvalapp ziet u waar u deze containers vindt.