Wethouder Jan Dijkstra

 • Duurzaamheid en milieu
 • Landschap, land- en glastuinbouw
 • Cultuur, erfgoed, monumenten en musea
 • Meertaligheid
 • Ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)
 • Waddenkust
 • Vervanger wethouder Kees Arendz

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid stuurgroep Binnenstad Management (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Waddenglas (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger AvA Afvalsturing Friesland NV (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger AvA NV Fryslân Miljeu (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger AvA OLAF (onbezoldigd)
 • Lid bestuurscommissie Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger ALV Stichting Openbare Verlichting Fryslân (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk overleg regionale energiestrategie Fryslân (onbezoldigd)
 • Lid VFG Cultuur (onbezoldigd)
 • Lid VFG Ruimte en Wonen (onbezoldigd)
 • Lid VFG Klimaat en Energie (onbezoldigd)
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Leeuwarden (COVM) (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Vereniging van Waddenzee Gemeenten (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Op Paad lans it Waad (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Koehoal Lauwersmeer (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Fries Programma Waddenkust (onbezoldigd)
 • Deelnemer LTO overleg (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Jan Bogtstrastichting (onbezoldigd)

Andere nevenfuncties

 • Raad van Toezicht stichting Yn e Lijte Hitzum (onbetaald)
 • Stichting Iepenwacht Fryslân (onbetaald)
 • Nationale boomplantdag (onbetaald)
 • Stifting Frysktalige Berne-opfang (onbetaald)
 • Stjûrgroep “Fries-Nederlandse contactvariëteiten (onbetaald)
 • Foarsitter fan de Fryske Rie (onbetaald)