Wethouder Kees Arendz

 • Wonen
 • Recreatie en toerisme
 • Verkeer en vervoer
 • Statushouders, arbeidsmigranten (woondeel)
 • Gemeentelijk vastgoed (behalve sportaccommodaties)
 • Beheer openbare ruimte
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Locoburgemeester
 • Vervanger wethouder Jan Dijkstra

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid dagelijks en algemeen bestuur De Marrekrite (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Fries Bestuurlijk overleg Krimp- en Anticipeerregio’s (onbezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur FUMO (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk Fries VTH-overleg (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân (onbezoldigd)
 • Lid dagelijks bestuur GR Hûs en Hiem (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water Breed, Algemeen Bestuur (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Stuurgroep Oevers Vaarwegen (onbezoldigd)
 • Lid VFG EZ, Recreatie en Toerisme (onbezoldigd)
 • Lid VFG Ruimte en Wonen (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Overleg met Stichting Bestemming Noardwest (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Merk Fryslân (onbezoldigd)
 • Lid Toeristische alliantie Fryslan (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Jan Bogtstrastichting (onbezoldigd)

Andere nevenfuncties

 • Geen