Wethouder Marja van der Meer

 • Financiën
 • Participatie, werk en inkomen
 • Economische zaken
 • Statushouders, arbeidsmigranten (sociaal deel)
 • Coördinatie dorpen en wijken
 • Europese aangelegenheden
 • Vervanger wethouder René de Vries

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid stuurgroep Streekagenda Noardwest Fryslân (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger AvA VEGANN (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân (onbezoldigd)
 • Lid AvA, AB en DB GR Fryslân West (Empatec) (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Arbeidsmarktregio Fryslân Werkt (onbezoldigd)
 • Lid VFG Financiën (onbezoldigd)
 • Lid VFG EZ, Recreatie en Toerisme (onbezoldigd)
 • Lid VFG Werk en Inkomen (onbezoldigd)
 • Lid VFG Europa en Internationaal (onbezoldigd)
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk Overleg Regiodeal Noardwest Fryslân (onbezoldigd)
 • Lid Local Action Group LEADER Noardwest Fryslân (onbezoldigd)
 • Deelnemer bestuurstafel sociaaleconomisch actieprogramma Harlingen en Waadhoeke (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Jan Bogtstrastichting (onbezoldigd)

Andere nevenfunctie

 • Voorzitter Stichting Friesland Pop (onbetaald)