Geboorte en overlijden

Geboorteaangifte

Doe aangifte van geboorte bij de gemeente waar uw baby geboren is.

Erkennen kind

Wilt u een kind erkennen? Maak hiervoor een afspraak.

Achternaam kiezen kind

Ouders kiezen welke achternaam hun eerste kind krijgt.

Begraven en cremeren

Gemeentelijke begraafplaatsen en grafrechten.

Overlijden aangeven

Als iemand in de gemeente overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente.

Levenloos geboren kindje registreren in de BRP

U kunt uw levenloos geboren kindje laten registreren.