Kind erkennen

Bent u niet getrouwd? En heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft een kind bij de geboorte volgens de wet alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen? Neem telefonisch contact met ons op.

 • Gratis
 • Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of geldig rijbewijs van uzelf.
 • Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of geldig rijbewijs van van de moeder.
 • Is dit uw eerste kind samen? Dan moet de moeder ook bij de afspraak aanwezig zijn.
 • Voor het erkennen van een volgend kind hoeft de moeder niet mee te komen. U heeft dan wel schriftelijke toestemming van haar nodig. Neem telefonisch of via e-mail contact met ons op en wij sturen u het toestemmingsformulier toe. Neem ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de moeder mee. U kunt het formulier (pdf, 62 KB)  ook zelf downloaden en uitprinten.
 • Is uw kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft u ook een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van het kind nodig. Uw kind moet dan ook toestemming geven.

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Dit betekent:

 • Uw kind erft van beide ouders (wederzijds erfrecht).
 • U bent verplicht uw kind te onderhouden.
 • Uw kind kan uw achternaam krijgen.

Erkennen voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet ‘erkenning van de ongeboren vrucht’.
 • Vanaf de geboorte van het kind bent u de wettelijke ouder.
 • Kiest u bij de erkenning voor uw achternaam? Dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u hierna samen krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Kiest u bij de erkenning niet voor uw achternaam? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen twee ouders in de geboorteakte van het kind staan.

 • Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijke toestemming geven.
 • Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven.
 • Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen.

Voorwaarden om kind te erkennen

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming nodig van de moeder.
 • Is het kind 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en van de moeder. Nadat het kind 16 jaar is geworden, heeft u alleen toestemming van het kind nodig.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al twee ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele vanwege uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u voor erkenning eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw

Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit? Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht op u van toepassing is. Meestal is voor erkenning ook toestemming van de moeder nodig. Neem voor meer informatie of advies contact met ons op.

Buitenlands kind erkennen

Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dat kan gevolgen hebben voor zijn of haar nationaliteit. Dit hangt af van de leeftijd van het kind. Neem hierover contact met ons op.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit vraagt u aan bij de rechtbank.