De Dienst Noardwest Fryslân

Iedereen in gemeente Waadhoeke moet zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen door te werken. Als dit niet lukt, helpt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan u met werk zoeken. Of met een andere zinvolle besteding van de dag. Dat doet zij namens de gemeente.

U kunt de Dienst ook bellen via (0517) 380 200.

  • Zolang u geen werk hebt gevonden kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Dit staat in de Participatiewet. Ook dit regelt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
  • Heeft u een arbeidsbeperking? Heeft u daarom veel begeleiding en/of aanpassingen van uw werkplek nodig? De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân helpt u hierbij.
  • De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wajong. Deze wet zorgt ervoor dat meer mensen – met en zonder een beperking – aan het werk gaan bij een betalende werkgever.
  • De gemeente voert de Participatiewet uit. Uitgangspunt van de Participatiewet is: ‘Iedereen doet mee.’ De gemeente gaat daarom uit van wat mensen wél kunnen.