Tegemoetkoming kinderopvang

Gaat uw kind naar het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal? Misschien kunt u een bijdrage in de kosten krijgen. De Belastingdienst bepaalt of u een tegemoetkoming kinderopvang krijgt en hoe hoog deze is. U moet de tegemoetkoming bij de Belastingdienst aanvragen.

  • Uw DigiD-inlogcode.
  • Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer informatie daarover vindt u op de website van de Belastingdienst.
  • De gemeente checkt of de opvang goed en veilig is. Goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een eigen LRK-nummer. Zonder dit nummer kunt u geen toeslag aanvragen.
  • Wilt u kinderopvangtoeslag voor 2020 aanvragen? Doe dat wel op tijd. Anders loopt u een deel van de toeslag mis. Vraag de kinderopvangtoeslag aan binnen drie maanden nadat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.