Kwijtschelding aanvragen

U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen als u een inkomen heeft op bijstandsniveau. Op de website van het Noordelijk Belastingkantoor kunt u nagaan of u aan de normen en voorwaarden voldoet om kwijtschelding aan te vragen. 

Wat kost het?

  • Het aanvragen van kwijtschelding is gratis.

Wat moet u doen?

Wat heeft u nodig?

  • Om in te loggen bij het Noordelijk Belastingkantoor heeft u een DigiD nodig. Op de website van DigiD leest u ook meer over hoe DigiD werkt.
  • Heeft u geen DigiD? U kunt een DigiD aanvragen op de website van DigiD. Heeft u hierbij hulp nodig? Vrijwilligers van Humanitas helpen u hier graag mee.

Hulp nodig?

  • Vanwege het coronavirus zijn er geen speciale spreekuren. 
  • Neem voor hulp via de e-mail contact op met Humanitas. Vermeld in de e-mail uw telefoonnummer. Vervolgens neemt een vrijwilliger van Humanitas contact met u op voor het maken van een telefonische afspraak.
  • Neem telefonisch contact op met Griet Postma (06) 12 63 89 20 of Jacob van Vredendaal (06) 37 55 24 48 van Humanitas.

Wat moet u weten

  • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen als de aanslag op uw naam staat. Heeft uw partner en/of huisgenoot ook een aanslag op naam, dan moet uw partner en/of huisgenoot zelf kwijtschelding aanvragen.
  • Op de website van het Noordelijk Belastingkantoor kunt u nagaan of u aan de normen en voorwaarden voldoet om kwijtschelding aan te vragen.
  • De aanvraag kwijtschelding geldt voor de gemeentelijke belastingen maar ook voor de waterschapsbelastingen. U hoeft maar één keer kwijtschelding aan te vragen voor beide aanslagen.
  • Als zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding. Het moet gaan om belastingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf. Met andere woorden: privébelastingen.