Gemeentelijk maaibeleid

De gemeente Waadhoeke besteedt sinds 2019 aandacht aan het stimuleren van biodiversiteit. Daarom hebben wij onder andere ons maaibeleid aangepast op bepaalde fronten. Graag geven we u daarover meer informatie.

Waar maait de gemeente op welke manier?

Om het voor inwoners duidelijk te maken waar de gemeente op welke manier maait, hebben we een online maaikaart van Waadhoeke gemaakt. Er kan ingezoomd worden op elk dorp en elke wijk om te zien wat het maaibeleid daar is. Bekijk de kaart via onderstaande knop. 

Eerder werd al het groen beheerd op basis van netheid. Binnen de kernen werd het gras als gazon bijgehouden door het, tijdens het groeiseizoen, bijna wekelijks te maaien. Buiten de kernen werd voor het maaien van het gras gekozen voor klepelen. Dit betekent het grof hakselen en groenafval laten liggen. Beide methoden zijn niet bevorderlijk voor biodiversiteit. Slechts enkele soorten weten te overleven in deze vorm van beheer. Denk hierbij aan klaver, madelief en paardenbloem. Dat betekent automatisch ook dat er weinig dieren baat hebben bij deze vorm van beheer.

Sinds 2018 is de gemeente aan het zoeken naar manieren om het maaibeleid zo aan te passen dat het de biodiversiteit bevordert. Dat doen we op plekken waar dit mogelijk is. In 2019 zijn we op bepaalde plekken gestopt met het klepelmaaien en overgestapt naar het maaien van de bermen en het afvoeren van het gemaaide gras. Ook binnen de kernen zijn er plekken waar tegenwoordig door een aannemer wordt gemaaid en afgevoerd. Team wijkbeheer gaat soms speels om met het maaien. Zo laten ze soms stukken gras staan, waar ze kansen zien door de planten die ze aantreffen. De veiligheid staat altijd voorop, dus op bijvoorbeeld kruispunten is het maaibeheer niet aangepast.

Meteen melden

Wilt u bij de gemeente een gevaarlijke verkeerssituatie melden? Heeft u overlast van gemeentelijk groen? Of veroorzaakt het groen een gevaarlijke situatie? Meld dit direct online!