Erfgoeddeal Waddenkust K(l)eigoed

Acht dorpen in de gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân doen mee aan de prijsvraagfase van het project Waddenkust K(l)eigoed. De dorpen kunnen een plan maken om een door hun voorgedragen leegstaand karakteristiek pand te verbouwen tot hoogwaardige overnachtingsaccommodatie. Uiteindelijk komen vier tot zes panden in aanmerking voor ondersteuning van maximaal € 200.000. 

Op deze manier zetten we erfgoed in voor het in goede banen leiden van de effecten van krimp in Waadhoeke met een aanpak ‘van onderop’. De panden blijven behouden én ze leveren een bijdrage aan de toeristisch-economische ontwikkeling van het gebied. Zo zetten we in op cultuurtoerisme dat bijdraagt aan leefbaarheid en seizoensverlenging en uitgaat van de kwaliteit van het gebied.

Geselecteerde ideeën

In onze gemeente gaat het om de Terskflierkerk in Sexbierum en de watertoren in Sint Jacobiparochie. 

Bij het maken van de plannen kunnen de dorpen rekenen op professionele ondersteuning, zoals van Kenniscentrum Herbestemming Noord, de Toerisme Alliantie, Ynbusiness en een architect. Via de methodiek van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) werken inwoners, overheid en adviseurs samen om een dorp leefbaar te maken en samen te ontwikkelen. Een onafhankelijke jury kiest eind dit jaar welke plannen subsidie krijgen en worden uitgevoerd. Dit is gepland voor 2022 en 2023.