Sense of Place

Sense of Place maakt met culturele landschapsprojecten de unieke waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie van het bijzondere UNESCO werelderfgoed Waddengebied zichtbaar voor een breder publiek. De komende jaren wordt een lint van culturele landschapsprojecten gerealiseerd, van Den Helder tot en met de Dollard, op het vaste land en op de eilanden. 

Vanaf begin 2021 is Waadhoeke gezamenlijk met de Friese Waddenkustgemeenten Harlingen, Súdwest-Fryslȃn en Noardeast-Fryslȃn in gesprek met Sense of Place over de invulling van dit lint aan projecten. Om dit te realiseren vraagt Sense of Place een bijdrage van € 10.000 aan de betrokken gemeenten. Op dinsdag 1 juni heeft gemeente Waadhoeke deze bijdrage beschikbaar gesteld.

Sense of Place kan ook invulling geven aan Arcadia en Landschapstriënnale. En niet minder belangrijk: het biedt kansen voor lokale initiatieven. Want Sense of Place initieert zelf projecten, maar ondersteunt ook de initiatieven van lokale gemeenschappen en helpt deze te realiseren. Mocht u zelf als ondernemer, als inwoner of namens een dorpsbelang of andere organisatie ideeën hebben die aansluiten bij het gedachtengoed van Sense of Place, neem dan contact op met Karin IJsbrandy.

Een project dat in gemeente Waadhoeke al is gerealiseerd vanuit Sense of Place, is Bildtstar en Eigenheimers. Een foto- en verhalenroute langs de Waddenkust, voorbij reusachtige portretfoto’s van aardappelboeren midden in het landschap.