Parkeervergunning voor bewoners Schil

Voor het parkeren in en rond de binnenstad van Franeker geldt betaald parkeren. Als inwoner van gemeente Waadhoeke komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een parkeervergunning. U kunt hier uw digitale parkeervergunning voor de Schil aanvragen, verlengen, wijzigen of opzeggen. Bekijk op deze kaart voor welk gebied u een parkeervergunning kunt aanvragen.

 • € 15,00 per vergunning voor bewoners van de Schil. De vergunning is twee jaar geldig.
 • DigiD
 • iDEAL
 • Kenteken van uw auto
 • Als u een bedrijfs- of leaseauto hebt: een verklaring van uw werkgever of kopie van leasecontract/gebruikersovereenkomst
 • Als u het kenteken van een medebewoner wil opgeven: het kentekenbewijs
 • De parkeervergunningen in Franeker zijn volledig digitaal. Dit betekent het aanvragen, wijzigen, opzeggen, betalen en de controle van uw parkeervergunning. Bij de controle van uw vergunning scannen de parkeercontroleurs het kenteken. U hoeft geen vignet meer onder de ruit van uw voertuig te plaatsen. 
 • U kunt een tweede parkeervergunning aanvragen. 

Om in aanmerking tot komen voor een vergunning moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden bewonersvergunning Schil:

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres in de Schil rond de binnenstad van Franeker.
 • Per adres worden maximaal twee parkeervergunningen voor bewoners verstrekt. 
 • Een vergunning geldt voor één kenteken. U kunt een kenteken opgeven voor de vergunning. Dit kenteken staat op de naam van een (mede)bewoner die ingeschreven staat op hetzelfde adres, of u kan een leasecontract of verklaring werkgever overleggen waarin staat dat uw medebewoner deze auto gebruikt.
 • De parkeervergunning wordt verleend voor twee jaar. De huidige periode loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.
 • Indien de aanvrager beschikt over (een) parkeerplaat(sen) op eigen terrein, vervalt het recht op één of indien sprake is van meerdere parkeerplaatsen op eigen terrein, beide bewonersvergunningen Schil.