Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u minder dan honderd meter lopen of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Bel de gemeente of stuur een mail naar info@waadhoeke.nl, dan sturen wij u het aanvraagformulier per post toe.

 • Verplichte keuring: € 95,50 (dit betaalt u vóór de keuring)
 • Gehandicaptenparkeerkaart: € 23,00
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Twee pasfoto’s die voldoen aan de eisen. De foto mag niet ouder zijn dan zes maanden op het moment van de aanvraag.
 • Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op naar: Gemeente Waadhoeke Postbus 58 8800 AB Franeker  
 • Nadat u het aanvraagformulier heeft ingediend bij de gemeente en de keuringskosten heeft betaald, wordt u uitgenodigd door de keuringsinstantie voor een medische keuring. Uw aanvraag wordt daarna goedgekeurd of afgekeurd.
 • Wilt u uw gehandicaptenparkeerkaart verlengen? Misschien moet u weer worden gekeurd.
 • Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerkaarten:
  • Kaart voor bestuurders: heeft u een beperking en rijdt u zelf auto? Vraag een bestuurderskaart aan.
  • Kaart voor passagiers: heeft u een beperking en bent u afhankelijk van vervoer van deur tot deur door anderen? Vraag een passagierskaart aan.
 • Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig. Komt u korter dan vijf jaar voor de kaart in aanmerking? Dan is de kaart ook korter geldig.